KULLANIM VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Arvena Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.Ltd.Şti kendi adına üretilmiş yazılımların veya uygulamaların her türlü hakkını saklı tutar. Uygulamayı kullanan her sistem kullanıcısı ve tüzel kişiler, bu kullanıcı sözleşmesini de kabul etmiş sayılır. Arvena Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.Ltd.Şti.ne haber vermeksizin uygulamalar üzerinde hiç bir değişiklik yapılamaz. Verilerin depolandığı veri kaynakları üzerindeki değişikliklerin ve doğrudan erişimlerin de kayıt altına alınması gerekir. Uygulamanın bir kısmı veya tamamı, herhangi bir nedenle, Arvena Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.Ltd.Şti.'ın yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, geliştirilemez, yüklenemez, pazarlanamaz, satılamaz. Uygulamanın Arvena Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.Ltd.Şti. 'nın belirttiği amaçlar dışında farklı herhangi bir amaç için kullanılması yasaktır.


VERİ KAYNAKLARINDA DEPOLANAN VERİLER VE KİŞİSEL BİLGİLER

Yazılım/ uygulama içerisinde saklanan verilerin güvenliğinden ve gizliliğinden doğacak herhangi bir ihlalden dolayı Arvena Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.Ltd.Şti. sorumlu tutulamaz. Yazılımların / uygulamaların veritabanlarında kayıtları tutulan verilerle veya kişisel bilgilerle ilgili güvenlik, yazılımı / uygulamayı kullanan kullanıcıya/tüzel kişilere aittir. Arvena Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.Ltd.Şti. veri merkezlerinde depolanan veriler 256 bit SSL sertifikasıyla güvence altında tutulmaktadır. Veri merkezlerindeki veriler üzerinde işlem yapan yazılım uzmanının bilgileri veri merkezince kayıt altında tutulur. Bu bilgiler doğrudan verilerin ait olduğu firma tarafından Arvena Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.Ltd.Şti.'ye verilmedikçe kullanılamaz. Bu tip verilerin ve kişisel bilgilerin istatistiki amaçlı toplanması ve değerlendirilmesi de söz konusu değildir.

MOBİL VERİ HİZMETLERİ

İnternet bağlantısı gerektiren uygulamalarda internet kullanımından doğacak ek faturalandırmalardan ve masraflardan Arvena Bilişim Teknolojileri San.ve Tic.Ltd.Şti. sorumlu tutulamaz.

LİSANS SÖZLEŞMESİ
ÖNEMLİ: BU SÖZLEŞME'Yİ DİKKATLE OKUYUN. BU SÖZLEŞME ARVENA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN TİC. LTD ŞTİ. (“ARVENA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ”) VE SİZİN (YUKARIDA “LİSANS ALAN” BAŞLIĞI ALTINDA TANIMLI OLAN) ARANIZDAKİ 5 SAYFALIK VE 6 ANA MADDELİK YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. SÖZLEŞME'YE EŞLİK EDEN YAZILIM ÜRÜNÜNÜ (“YAZILIM”) KURDUĞUNUZ TAKDİRDE BU SÖZLEŞME'YE TABİ OLACAKSINIZ. Sizin bu koşulları kabul etmeniz şart değildir ancak kabul edene dek Yazılım kurulmayacaktır ve yazılımı kullanma yetkiniz olmayacaktır. YAZILIMIN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TEKRAR SATIŞI YA DA DİĞER DAĞITIMI, BU ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE AÇIK BİR ŞEKİLDE İZİN VERİLMEDİKÇE BU SÖZLEŞMENİN MADDİ BİR İHLALİNİ TEŞKİL EDER VE UYGULANABİLİR TELİF HAKKI YASALARINI İHLAL EDEBİLİR. BİLDİRİM: YAZILIM, SÜRE SONUNDA YAZILIMI İŞLEMEZ HALE GETİREBİLECEK BİR "ZAMAN AŞIMI" ÖZELLİĞİ VEYA KULLANICI SAYISI KISITLAMALARI İÇEREBİLİR (AŞAĞIDA TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE).

SON KULLANICI YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

1.LİSANS VERİLMESİ; İLGİLİ HÜKÜMLER.

A. TEK KULLANICI İÇİN LİSANS VERİLMESİ.

Sözleşme'nin hüküm ve koşullarına tabi olarak Arvena Bilişim Teknolojileri, Yazılım'ın süresi boyunca size Yazılım'ı (i) tek bir bilgisayarda yalnızca yürütülebilir ve(ii) yalnızca firma içerisinde kullanımınız için ve herhangi bir ürün ya da hizmetin bir üçüncü taraftan alınması, satılması ya da teslimi için kullanılmamak ya da Yazılım’ın konu olduğu herhangi diğer bir ticari ya da iş amacı için kullanılmamak üzere münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermektedir.

B. SINIRLAMALAR.

Siz, (i.) Yazılım'ı makul sınırlar içinde bu Sözleşme'de belirtildiği şekilde kullanım için gerekli olanın dışında çoğaltamazsınız; (ii.) bilgisayar arızası durumunda kullanıcı kısıtlamanıza bağlı olarak geçici nakil dışında Yazılım'ı sözleşmeye aykırı sayıda bilgisayarlara kuramazsınız; (iii.) Arvena Bilişim Teknolojileri tarafından verilen herhangi bir lisans numarasını veya dosyasını(her biri bir “Lisans Numarası” veya “Lisans Dosyası”) herhangi bir zamanda Yazılım'ın birden (1) fazla kopyası için kullanamazsınız, (iv.) Arvena Bilişim Teknolojileri ya da, Yazılım ile ilgili destek hizmetleri almak amacıyla Arvena Bilişim Teknolojileri tarafından belirlenen temsilciler dışında kimseye açıklayamazsınız, (v.) Bu Sözleşme'nin 1.a. Maddesinde belirtilen amaçlar dışında Yazılım'ı ya da herhangi bir Lisans Numarası'nı veya Lisans Dosyasını yayınlayamaz ya da bunları kullanamazsınız; (vi.) yasaların açık bir şekilde izin verdiği durumlar dışında, Yazılım'ı ya da Yazılım'ın herhangi bir bölümünü (hiçbir sınırlama olmaksızın) ters mühendisliğe tabi tutamaz, bileşenlerine ayıramaz, kaynak koda dönüştüremez, başka bir dile çeviremez, yeniden oluşturamaz, dönüştüremez ya da alıntı yapamazsınız; (vii.) yasaların açıkça izin verdiği durumlar dışında, Yazılım'ı (hiçbir sınırlama olmaksızın) değiştiremez ve üzerinde değişiklik yapamazsınız; (viii.) Yazılım'ı devredemez, rehin edemez, kiralayamaz, paylaşamaz ya da alt lisans ile veremezsiniz; (ix.) Herhangi bir üçüncü tarafa bir hizmet bürosu, devre mülk, abonelik hizmeti ya da uygulama hizmeti sağlayıcısı ya da benzeri bir şekilde Yazılım'a erişim ya da kullanım için hak sağlayamazsınız; ya da (x.) Yazılım'ın ya da kopyalarının kurulumu ya da kullanımı üzerindeki kontrolleri başarısızlığa uğratamaz ya da atlatamazsınız ya da başarısızlığa uğratma ya da atlatma girişiminde bulunamazsınız ve bunları başkalarının yapmasına izin veremezsiniz.

C. GÜNCELLEŞTİRMELER.

Süre boyunca zaman zaman Arvena Bilişim Teknolojileri Yazılım için güncelleştirmeler (her biri bir “Güncelleştirme”) sağlayabilir. Güncelleştirmeler, bu Sözleşme çerçevesinde tüm amaçlar için Yazılım olarak kabul edilecektir. Yazılım'dan en fazla yararı sağlamanız için Güncelleştirmeler'i düzenli olarak indirmek ve kurulumuna izin vermek zorunda olduğunuzu kabul edersiniz. Hiçbir durumda Arvena Bilişim Teknolojileri, Destek ve Bakım Anlaşmaları dışında, bu Sözleşme'nin sona ermesi ya da feshedilmesinden sonra size Güncelleştirme sunmak zorunda değildir.

D. MÜŞTERİ YORUMLARI.

Arvena Bilişim Teknolojileri, bir Yazılım hatası, hata, ya da diğer bir arıza durumunun bildirimini de içeren ve ek ya da farklı özellikler ve işlevler için tavsiyeleri içeren Yazılım ile ilgili yorumlarınızı teşvik etmektedir. Lütfen yorum ve önerilerinizi destek@arvena.com.tr e-posta adresine gönderin. Arvena Bilişim Teknolojileri'in bu yorum ya da önerilere yanıt verme ya da bunları uygulamaya koyma yükümlülüğü bulunmamaktadır ancak siz, yorum ve önerilerinizin Yazılım'da ve Arvena Bilişim Teknolojileri, iştirakleri, ve bunların ilgili lisans verenleri, lisans alanları, halefleri ve devralanları tarafından sunulan diğer ürün ve hizmetlerde uygulanması için Arvena Bilişim Teknolojileri'e daimi, gayri kabili rücu, tam olarak ödenmiş, telif hakkı olmaksızın dünya çapında bir hak ve lisans vermektesiniz.

E. SINIRSIZ VEYA LİMİTLİ KULLANICI.

Ek bir Sözleşme'nin (Ek Sözleşme maddesi geçerli ise Çoklu-kullanıcı sözleşmesi ekte belirtilmelidir.) hüküm ve koşullarına tabi olarak Arvena Bilişim Teknolojileri, Yazılım'ın süresi boyunca size Yazılım'ı (i) birden çok bilgisayarda yürütülebilir ve(ii) yalnızca firma içerisinde kullanımınız için ve herhangi bir ürün ya da hizmetin bir üçüncü taraftan alınması, satılması ya da teslimi için kullanılmamak ya da Yazılım’ın konu olduğu herhangi diğer bir ticari ya da iş amacı için kullanılmamak üzere münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermektedir. Sınırsız veya Limitli Kullanım hakkına sahipseniz sözleşme de ismi geçen firmanın sahip olmadığı herhangi bir mülkiyet içerisinde Yazılım’ı kullanamazsınız.

2. SÜRE; FESİH.

A. SÜRE.

Bu Sözleşme'nin süresi ("Süre"), Yazılım'ı kurduğunuz tarihte başlayacak ve herhangi bir taraf tarafından bu madde çerçevesinde feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşme'yi herhangi bir zamanda Yazılım'ı kaldırarak ve Yazılım'ın elinizdeki ya da kontrolünüz altındaki tüm kopyalarını imha ederek feshedebilirsiniz. Arvena Bilişim Teknolojileri bu Sözleşme'yi herhangi bir zamanda herhangi bir nedenden dolayı ya da neden göstermeksizin feshedebilir.

B. FESHİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ.

Bu Sözleşme'nin sona ermesi ya da feshi üzerine, siz Yazılım'ı kullanmayı sona erdireceksiniz ve Arvena Bilişim Teknolojileri, size Güncelleştirme sunmayı sona erdirebilecektir ve Yazılım işlevlerini yerine getirmeyebilir. 1.b., 1.d., 3., 4., 5. ve 6. Maddeler, bu Sözleşme'nin sona ermesi ya da feshinden sonra yürürlükte kalacaktır.

3. MÜLKİYET.

Arvena Bilişim Teknolojileri Bu Sözleşme'de belirtilenlerin dışında Yazılım üzerindeki tüm hakları saklı tutar. Yazılım üzerinde ve bununla ilgili tüm telif hakları, markalar ve ortaya çıkabilecek diğer fikri mülkiyet hakları (hiçbir sınırlama olmaksızın, Yazılım'a ilişkin diğer belgeler de dahil olmak üzere) Arvena Bilişim Teknolojileri'in mülkiyeti altındadır ve Türkiye Cumhuriyeti ya da diğer ülkelerin telif hakkı yasaları, uluslararası anlaşmalar ve diğer uygulanabilir yasalar tarafından korunmaktadır. Bu Sözleşme uyarınca almanıza izin verilen Yazılım'ın her bir kopyası, Yazılım'ın orijinal kopyasında bulunan tüm telif hakkı ve diğer bildirimleri de içermelidir.

4. GARANTİ OLMAMASI.

A. ARVENA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HİÇBİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN İMA EDİLEN PAZARLANABİLİRLİK GARANTİSİ, İMA EDİLEN BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ VE İMA EDİLEN İHLAL ETMEME GARANTİSİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, YAZILIM, ORTAM VE BU SÖZLEŞME'NİN DİĞER BİR KONUSU İLE İLGİLİ AÇIK YA DA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. ARVENA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIMIN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLACAĞINI YA DA YAZILIMIN % 100 İŞLEVSELLİK SAĞLAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. YAZILIMIN BULUNABİLİRLİĞİ YA DA DOĞRULUĞUNA GÜVENMENİZ İLE İLGİLİ TÜM RİSKLER TAMAMEN SİZE AİTTİR.

B. TEHLİKELİ ORTAMLAR. Hiçbir sınırlama olmaksızın nükleer tesislerin işletimi, hava aracı seyrüsefer sistemleri, hava aracı iletişim sistemleri, hava trafik kontrol sistemleri, yaşam destek sistemleri ya da silah sistemleri ve Yazılım'ın kullanımı ya da kullanılmaması nedeniyle bedeni zarar ya da ölüm durumlarının ortaya çıkma olasılığı bulunan diğer ortamları da içerecek şekilde tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamış ya da lisanslandırılmamıştır. Bu Sözleşme'nin 4. Maddesi hükümlerini sınırlandırmaksızın, Arvena Bilişim Teknolojileri, bu tür kullanıma uygunluk ile ilgili olarak tüm açık ve zımni garantileri reddetmektedir.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI.

UYGULANABİLİR YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA ARVENA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YA DA TEDARİKÇİLERİ YA DA BAYİLERİ SİZE KARŞI YA DA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI, BU SÖZLEŞME'DEN YA DA BU SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE SAĞLANAN YAZILIM'DAN DOĞAN DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ YA DA ÖZEL ZARARLARDAN, NEDEN YA DA SORUMLULUK KURAMINA BAKILMAKSIZIN (HİÇBİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN İŞ KARLARI YA DA GELİRLERİNİN KAYBI, GİZLİLİĞİN KAYBI, HERHANGİ BİR BİLGİSAYARIN YA DA YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR YAZILIMIN KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI YA DA DİĞER MADDİ KAYIPLAR NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) ARVENA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BU ZARARLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU TUTULAMAZ. HİÇBİR DURUMDA ARVENA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ'İN YAZILIM İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ BEŞ TÜRK LİRASI'NI (5,00 ₺) GEÇMEYECEKTİR. YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMA, HERHANGİ BİR SINIRLI TELAFİNİN ASIL AMACININ BAŞARISIZ OLMASINA BAKILMAKSIZIN UYGULANACAKTIR.

6. ÇEŞİTLİ.

A. BİLDİRİM:

Arvena Bilişim Teknolojileri, Yazılım'ı çalıştırmadığınız takdirde ve çalıştırana dek bildirimi almayacak olsanız dahi, bu Sözleşme çerçevesinde gerekli olan bildirimleri, kurulum, eposta, yazılı evrak ya da diğer bir aygıt ile iletebilir. Bu bildirim, ne zaman aldığınıza bakılmaksızın Yazılım’ın kurulduğu tarihte yapılmış sayılır.

B. GİZLİLİK.

Arvena Bilişim Teknolojileri'in, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler ve (i) IP adresiniz, (ii) MAC Adresiniz (iii) SQL Server Auth Bilgisi (iv) SQL Server Instance bilgileri gibi Yazılım'ın kullanıcıları ile ilgili Lisans Aktivasyonu için gerekli bilgileri topladığını ve bunu Arvena Bilişim Teknolojileri'e gönderdiğini kabul edersiniz

C. TÜM SÖZLEŞME.

Bu Sözleşme taraflar arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve burada belirtilen konu ile ilgili olarak daha önceki yazılı ya da sözlü yazışmalar, ifadeler, anlaşmaların yerini alır.

D. DEĞİŞİKLİKLER; FERAGAT.

Bu Sözleşme, her iki taraf tarafından da usulüne uygun bir şekilde imzalanan yazılı bir belge olmaksızın ya da Arvena Bilişim Teknolojileri tarafından sunulan ve sizin tarafınızdan kabul edilen başka bir elektronik sözleşme olmaksızın değiştirilemez. Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yürütmemesi ya da bu hükümde ısrar etmemesi, herhangi bir hüküm ya da haktan feragat olarak yorumlanmayacaktır.

E. BÖLÜNEBİLİRLİK.

Taraflar, bu Sözleşme'nin tüm hükümlerinin yasaların izin verdiği en yüksek ölçüde, yürütülebilir olmasını istemekte ve bu niyetlerini beyan etmektedirler. Bu Sözleşme'nin ya da bunun herhangi bir kişi ya da duruma uygulanmasının herhangi bir ölçüde yasadışı, geçersiz ya da yürütülemez olarak yorumlanması durumunda, kısmen ya da tamamen bu hüküm yasaların izin verdiği en yüksek düzeyde yürütülebilirliğini sağlayacak şekilde yorumlanacaktır. Her durumda bu Sözleşme'nin geri kalan hükümleri ve bunların herhangi bir kişi ya da duruma uygulanması, yasadışı, geçersiz ya da yürütülemez olanların dışında yürürlükte kalacaktır.

G. TABİ OLDUĞU HUKUK.

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır. Herhangi bir ihtilaf için münhasır yargı yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine ait olacaktır.